Wednesday, November 23, 2011

PELAWAAN KEPADA ANAK-ANAK PENDUDUK LEPASAN PMR/SPM UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN KE SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA DAN DIPLOMA DI EAST WEST COLLEGE SEREMBAN

Dengan hormatnya, saya bagi pihak East West College (EWC) menarik perhatian tuan/puan kepada perkara di atas.

2. East West College (EWC) merupakan salah sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang beroperasi di Seremban merupakan sebuah kolej yang diberi lesen oleh Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk menjalankan program Sijil Kemahiran Malaysia dalam bidang hospitaliti dan pelancongan.

3. Sebagaimana yang telah diketahui , Program Sijil Kemahiran Malaysia ini telah terbukti berjaya melahirkan pekerja mahir bagi memenuhi keperluan tenaga kerja di bidang Hospitality dan Pelancongan. Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia (IRDA), Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) dan East West College (EWC) telah mengadakan satu kerjasama bagi melatih tenaga kerja mahir sektor Hospitaliti dan Pelancongan. Para pelajar akan mengikut program Sijil Makaysia di East West College dengan bantuan kewangan oleh Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) dan IRDA akan menempatkan dimana para pelajar tersebut akan diambil berkerja setelah tamat latihan.

4. Sehubungan dengan itu, kerjasama antara East West College (EWC) pihak persatuan penduduk adalah diperlukan ini selaras dengan matlamat Kementerian Sumber Manusia untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir. Selaras dengan aspirasi Negara dalam melahirkan modal insan yang berkemahiran. Pihak kolej mengalu – alukan penglibatan pihak persatuan penduduk untuk memastikan bahwa para pelajar yang gagal dalam SPM tidak tercicir dalam arus pembangunan Negara . Semoga pihak persatuan penduduk dapat memberikan kerjasama dan sokongan sepenuhnya bagi menjayakan usaha murni ini.

5. Kami amat berbesar hati sekiranya pihak Persatuan Penduduk dapat menghantar seberapa banyak pelajar yang mempunyai sekurang-kurangnya mempunyai PMR dan berumur 16 tahun keatas bagi program Sijil Kemahiran Malaysia dan pelajar yang mempunyai 3 kredit dalam SPM dalam program Diploma.

6. Di atas kerjasama daripada pihak tuan itu adalah amat dihargai dan saya dahului dengan ucapan terima kasih.Sebarang pertanyaan sila hubungi kami di talian 019 227 -2264

Yang berusaha,


(JASAZIZI BIN HAJI AHMAD)
Pegawai Pembangunan Siswazah
East West College (EWC)
Seremban